Tuesday, March 2, 2010

Assignment 2

REFLEKSI UJIAN PENILAIAN KURIKULUM 1

Ujian Penilaian Kurikulum 1 diadakan di TIGS pada 8 Feb 2010 sehingga 11 Feb 2010. Bagi subjek ICT, ujian diadakan pada 11 Feb 2010 bersamaan dengan hari terakhir ujian dilaksanakan.
Selepas beberapa hari, keputusan penilaian bagi subjek-subjek tertentu telah di keluarkan. Bagi subjek ICT saya telah mecatatkan keputusan yang sangat tidak memuaskan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan saya memperoleh sebegitu, antaranya, saya tidak mengulangkaji pelajaran. Tambahan pula saya sering tidak memberi perhatian seratus peratus di dalam kelas. Oleh yang demikian, saya telah merosakan markah ulian saya bagi subjek ICT. Oleh itu, saya haruslah mengulangkaji pelajaran dan memberi perhatian ketika belajar.

No comments:

Post a Comment